کارگاه آموزشی تولید و تخلیص پروتئین نوترکیب

ویژه دانشجويان و فارغ التحصیلان رشته های زیست شناسی⸲ زیست فناوری⸲  پزشکی⸲ پیراپزشکی⸲ دامپزشکی و کشاورزی

سرفصل‌ها:

روز اول:
 • تولید پروتئین نوترکیب در باکتری ها، اهمیت، مزایا و معایب
 • معرفی وکتور ها و میزبان های مهم در تولید پروتئین نوترکیب
 • آشنایی با استراتژی های  مهم خالص سازی پروتئین
 • بیان پروتئین نوترکیب شامل ترانسفورم کردن پلاسمید نوترکیب در باکتری BL21 و القاء با IPTG
 • مشاهده بیان پروتئین به روش SDS-PAGE
 • کشت باکتری مولد پروتئین نوترکیب و القای بیان ژن پروتئین نوترکیب
روز دوم:
 • استخراج عملی پروتئین نوترکیب از باکتری
 • تخلیص اولیه پروتئین های نوترکیب با استفاده از ستون های Ni-NTA
 • تخلیص نهایی پروتئین های نوترکیب با استفاده از ستون تعویض آنیونی
 • مشاهده خلوص محصول نهایی به روش SDS-PAGE
هزینه ثبت نام: 400 هزار تومان
ظرفیت هر دوره: 10 نفر
نحوه ثبت نام: 
تكميل فرم ثبت نام آنلاين از طریق سایت
پرداخت هزینه ثبت نام
ایمیل: info@appt.ir
در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی معتبر به زبان انگلیسی اعطاء می گردد.

کارگاه تئوری و عملی PCR طراحی پرایمر و جهش زایی هدفمند

ویژه دانشجويان و فارغ التحصیلان رشته های زیست شناسی⸲ زیست فناوری⸲ پزشکی⸲ پیراپزشکی⸲ دامپزشکی و کشاورزی

سرفصل‌ها:

 • معرفی  PCR و مراحل آن
 • مرور انواع روش های مشتق شده از واکنش پایه ای PCR و ذکر کاربردهای هرکدام شامل: RT-PCR، Nested PCR، Multiplex PCR، Inverse PCR، Long-Range PCR، Asymmetric PCR، Touchdown PCR، Hot Start PCR.
 • استخراج پلاسمید از باکتری
 • محلول سازی و تهیه­ی رقت، محاسبه­ی غلظت ها
 • مواد واکنش PCR و مراحل واکنش
 • بررسی دقیق جزئیات در محاسبه اجزای واکنش و تنظیم برنامه PCR
 • تهیه MasterMix و انجام واکنش PCR
 • تهیه ژل آگارز⸲ الکتروفورز ژل و نحوه تفسیر نتایج
 • مشاهده باند با کمک دستگاه ژل داک و ارزیابی محصول
 • بررسی روش های بهینه سازی واکنش و علل واکنش های ناموفق و بررسی راهکارهای برطرف کردن آن ها
 • اصول طراحی پرایمر و معرفی نرم افزارهای مرتبط
 • معرفی کلی نرم افزارهای موردکاربرد درطراحی پرایمر و ذکر مزایا و معایب هرکدام
 • طراحی پرایمر با استفاده از نرم افزار Oligo7 و چک کردن اختصاصیت پرایمر با  Primer-Blast
 • آنالیز پرایمرهای طراحی شده با نرم افزارهای آنالیز الیگو نظیر IDT Oligo Analyzer و بررسی تأثیر پارامترهای مختلف در نتایج حاصل از نرم افزارها
هزینه ثبت نام: 300  هزار تومان
ظرفیت هر دوره:  10 نفر
نحوه ثبت نام:
تكميل فرم ثبت نام آنلاين از طریق سایت
پرداخت هزینه ثبت نام
ایمیل: info@appt.ir
در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی معتبر به زبان انگلیسی اعطاء می گردد.

کارگاه تئوری و عملی آنالیز پروتئین های نوترکیب با استفاده از وسترن بلات و SDS-PAGE

ویژه دانشجويان و فارغ التحصیلان رشته های زیست شناسی⸲ زیست فناوری⸲ پزشکی⸲ پیراپزشکی، دامپزشکی و کشاورزی
سرفصل‌ها:

روز اول:
 • آشنایی با اصول بیان پروتئین نوترکیب در سیستم های پروکاریوتی
 • آشنایی با انواع وکتورهای بیانی
 • روش های مختلف تعیین غلظت پروتئین
 • تهیه ژل پلی اکریل آمید
 • آشنایی با جداسازی و رسوب پروتئین از محلول
 • بررسی کیفیت بیان پروتئین با SDS-PAGE
 • آشنایی با اصول رنگ آمیزی و رنگ بری ژل SDS-PAGE
روز دوم:
 • آشنایی با اصول وسترن بلات و کاربردهای آن
 • انتقال پروتئین از ژل SDS-PAGE به غشاء نیتروسلولزی
 • شناسایی پروتئین هدف بر روی غشاء با استفاده از آنتی بادی اختصاصی
 • آنالیز دنسیتومتری و ارزیابی باندها
هزینه ثبت نام: 400 هزار تومان
ظرفیت هر دوره: 10 نفر
نحوه ثبت نام:
تكميل فرم ثبت نام آنلاين از طریق سایت
پرداخت هزینه ثبت نام
ایمیل:
info@appt.ir
در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی معتبر به زبان انگلیسی اعطاء می گردد.

كارگاه آموزشي شبيه سازي ديناميك ملكولي

ویژه دانشجويان و فارغ التحصیلان رشته های زیست شناسی⸲ شیمی⸲ پزشکی⸲ پیراپزشکی، دامپزشکی و کشاورزی

سرفصل‌ها:

روز اول:
 • نصب و راه اندازي سيستم عامل لينوكس
 • آشنايي با خط فرمان هاي سيستم عامل لينوكس
 • نصب نرم افزار گرومكس
 • نصب و راه اندازي نرم افزار نمايش گرافيكي VMD
روز دوم:
 • معرفي پايگاه داده RSCB
 • آشنایی با اصول شبيه سازي ديناميك ملكولي
 • آشنایی با مفهوم ميدان هاي نيرو
 • اجراي شبيه سازي ديناميك ملكولي يك پروتئين نمونه در آب
 • اجراي آناليزهاي متعدد بر روي نتايج شبيه سازي و تفسير آن ها

هزینه ثبت نام: 300 هزار تومان

ظرفیت هر دوره: 15 نفر
نحوه ثبت نام:
تكميل فرم ثبت نام آنلاين از طریق سایت
پرداخت هزینه ثبت نام
ایمیل: info@appt.ir
در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهی معتبر به زبان انگلیسی اعطاء می گردد.